arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

Geïnteresseerden kunnen hier een abstract voor korte wetenschappelijke presentaties (research tracks) en posters indienen, of via onderstaande button. Deadline voor inzending abstracts voor symposia en workshops is 3 juni 2019, 09:00 uur .

 

De abstract tekst zelf is max. 250 woorden en dient te bestaan uit:
– Inleiding
– Doel
– Methode(n)
– Resultaten
– Discussie/conclusie

daarnaast vragen we u om referenties/relevante literatuur aan te leveren (max. 150 woorden)

Totaal 400 woorden