arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

Geïnteresseerden kunnen een abstract indienen. Het indienen van abstracts voor symposia en workshops is mogelijk vanaf december 2018!

Deadline voor inzending abstracts voor symposia en workshops is 1 maart 2019.

Vanaf medio april kunt u vervolgens onderzoeken voor de research tracks en posterpresentaties indienen.

Mogelijke thema’s zijn:

  • Diagnostiek: welke methoden en technieken zijn toegepast om SOLK te kunnen vaststellen
  • Behandelmethoden: Innovatieve methoden, multidisciplinaire programma’s, medicatie, e-health etc
  • Management & Organisatie: Verzekeringstechnische aspecten; classificatie en betaling zorgketens, bedrijfsgeneeskunde; communicatie tussen hulpverleners, en uitwisselen van informatie.
  • Meten & Evalueren: Meten van uitkomst, diagnostiek van in stand houdende factoren, experimentele N=1 studies, meten met app’s
  • Patiënt centraal: Patiënt als deskundige; houding tav patiënten, stigmatisering, sociale exclusie; wensen van patiënten tav zorg; patiëntenperspectief