arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) o.a. voor: huisartsen, psychiaters, neurologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen met 6 punten
 • Accreditatiebureau FGzPt, voor klinisch (neuro)psychologen met 7 punten
 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) en Register Zorgprofessionals: Scholing Consultatieve Psychiatrie, Scholing GGZ, Scholing Neuro, Scholing Revalidatie en Scholing SPV met 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 6 punten
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 6 punten
 • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP), voor ergotherapeuten en oefentherapeuten met 5,5 punten
 • Register Eerstelijnspsychologie NIP met 6,5 punten
 • Registerplein (deskundigheidsbevordering maatschappelijk werk / GGZ-Agogen) met 5,5 punten
 • KNGF, deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Psychosomatisch Fysiotherapeut en Kwaliteitsdeel Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie met 6 punten
 • Keurmerk Fysiotherapie met 6 punten
 • Vereniging van Haptotherapeuten (VvH) (Algemeen Therapeutische Deskundigheidsbevordering) met 6 punten
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) met 3 punten
 • Register Vaktherapie, voor psychomotorische therapeuten met 5 punten