arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemeen

Datum en locatie

4 oktober 2019
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, 038 – 426 02 60
www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl

Belangrijke data

1 maart 2019 abstract deadline indienen symposia en workshops
1 april 2019 online registratie open
1 juni 2019 abstract deadline indienen research tracks en posters

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, internisten, etc., als ook managers en bestuurders van instellingen die zorgprogramma’s bieden aan patiënten met SOLK. Ook zij die in opleiding zijn of studeren voor deze discipline, als ook medisch adviseurs van zorgverzekeraars of sociale verzekeringsinstanties zijn van harte welkom.