arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemeen

In 2019 vindt alweer het vijfde landelijke congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten plaats. Het congres heeft in de afgelopen jaren zijn nut bewezen. Elke editie komt er een grote groep geïnteresseerden samen om zich te laten inspireren door ontwikkelingen op het gebied van somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en kennis te nemen van verschillende behandelvormen en nieuwe wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Het congres wordt georganiseerd door NOLK, het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, in samenwerking met Altrecht psychosomatiek Eikenboom, GGZ-Breburg, de Bascule en Radboudumc.

Dit jaar is het congresthema onvoldoende verklaard, steeds beter in beeld. Een belangrijke mijlpaal afgelopen periode was de verschijning van de zorgstandaard SOLK, die bedoeld is voor iedereen die zich met SOLK bezighoudt. Het uitgangspunt van de zorgstandaard is dat lichaam en geest niet zijn te scheiden. In de eerste keynote daagt Prof. dr. Pierre Capel de lichaam-geestscheiding verder uit door u mee te nemen in de biochemie van de gevoelens, waarin hij de harde wetenschap van de moleculaire genetica verbindt met wat soms wordt beschouwd als de softe sector van onze ervaringen.
Emeritus-hoogleraar in de diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid Prof. dr. Karlein Schreurs zal in haar lezing wetenschap en praktijk met elkaar verbinden door te spreken over de toepassingen van Acceptance & Commitment Therapy (ACT). ACT kan ondersteunen bij de aanvaarding van klachten en beperkingen, waardoor er weer ruimte kan komen voor dat wat het leven de moeite waard maakt.
Medisch filosoof Prof. dr. Jenny Slatman bestudeert hoe patiënten met SOLK over hun lichaam denken en spreken. In haar lezing zal zij ingaan op hoe het fenomeen SOLK begrepen kan worden vanuit een filosofisch-antropologisch perspectief. Zij zal betogen dat SOLK ontstaan binnen een manier van verklaren en redeneren waarin het lichaam enkel als een object of ding wordt opgevat.

Ook dit congres kunt u weer kiezen uit 14 workshops en twee research tracks. In de workshops kunt met collega’s in discussie gaan over hete hangijzers in de zorg en uw kennis vergroten over verschillende behandelvormen. Tijdens de research tracks kunt u kennisnemen van nieuwe wetenschappelijke bevindingen.
Natuurlijk komen ook de andere inmiddels vermaarde onderdelen van het congres weer terug. Zo kunt u uw kennis over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen testen en bijspijkeren in de quiz van SOLK.nl. Bij de posterpresentaties kunt u met de onderzoekers in discussie over hun meest recente resultaten. Ook een vast onderdeel is de NOLK-ledenvergadering welke in de middagpauze zal plaatsvinden.

Uiteraard zullen er dit jaar ook weer prijzen worden uitgereikt. Een prijs voor de beste poster, de beste onderzoekspresentatie en de NOLK-prijs 2019. In de pauzes is er een informatiemarkt met diverse stands waar instellingen zich presenteren. En natuurlijk is het congres ook een goed moment om oude bekenden weer eens te spreken.

Wij hopen u te mogen begroeten in Zwolle op 4 oktober 2019. Wij kijken er erg naar uit!

Judith Rosmalen, voorzitter NOLK
Ada Visscher, voorzitter congrescommissie
NOLK, 4 oktober 2019, Zwolle

Datum en locatie
4 oktober 2019
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, 038 – 426 02 60
www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl


Doelgroep
Het congres is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, internisten, etc., als ook managers en bestuurders van instellingen die zorgprogramma’s bieden aan patiënten met SOLK. Ook zij die in opleiding zijn of studeren voor deze discipline, als ook medisch adviseurs van zorgverzekeraars of sociale verzekeringsinstanties zijn van harte welkom.


Belangrijke data
3 juni 2019, 09:00 uur, abstract deadline indienen research tracks en posters
1 juli 2019 termijn inschrijving tegen gereduceerd tarief, daarna geldt het reguliere tarief