29 september 2017
Landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is toegekend door:

• Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) o.a. voor: huisartsen, psychiaters, neurologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen - met 5 punten
• Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) voor klinisch (neuro)psychologen - met 5 punten
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) - met 7 punten
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - met 5 punten
• Landelijke Vereniging POH-GGZ - met 5 punten
• Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW/Registerplein) - met 1 punt
• Accreditatie is verleend voor het deelregister Psychosomatisch Fysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie en voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie, met5 punten.


Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor eerstelijnspsychologen
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
• Stichting ADAP: voor ergotherapeuten
• Vereniging van Haptotherapeuten (VvH)
• Stichting Register Vaktherapeutische beroepen (SRVB): de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapeuten (NVPMT)