29 september 2017
Landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is toegekend door:

• Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) o.a. voor: huisartsen, psychiaters, neurologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen - met 5 punten

• Accreditatiebureau FGzPt, voor klinisch (neuro)psychologen - met 5 punten

• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) en Register Zorgprofessionals - met 7 punten
Categorie:
- Scholing Consultatieve Psychiatrie
- Scholing GGZ
- Scholing Neuro
- Scholing Revalidatie
- Scholing SPV

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) - met 5 punten
Categorie:
- Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
- Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

• Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): voor ergotherapeuten - met 5 punten

• Landelijke Vereniging POH-GGZ - met 5 punten, Nascholing praktijkondersteuners

• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) - met 5 punten

• Registerplein - met 1 punt
Categorie:
- Vrije Ruimte GGZ-Agogen
- Vrije Ruimte Maatschappelijk werk

• KNGF, deelregister Psychosomatisch Fysiotherapeut en Kwaliteitsdeel Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie - met 5 punten 

• Vereniging van Haptotherapeuten (VvH)- met 5 studiebelastingsuren in de categorie Algemeen Therapeutische Deskundigheidsbevordering

• Register Vaktherapie, voor psychomotorische therapeuten - met 5 punten

• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor eerstelijnspsychologen - met 6,5 punten

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:


• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)