29 september 2017
Landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Algemene informatie

Datum en locatie

29 september 2017
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, 038 - 426 02 60
www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, internisten, etc., als ook managers en bestuurders van instellingen die zorgprogramma’s bieden aan patiënten met SOLK. Ook zij die in opleiding zijn of studeren voor deze discipline, als ook medisch adviseurs van zorgverzekeraars of sociale verzekeringsinstanties zijn van harte welkom.

Inschrijving en annulering

Voorinschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot 1 juli 2017: 275 EUR
Tarief vanaf 1 juli 2017: 350 EUR
Tarief NOLK-leden: 275 EUR

Nu bij congresinschrijving 20% korting op het nieuwe handboek Somatisch Onvoldoende
verklaarde Lichamelijke Klachten, dat vanaf juni in de winkel ligt.

Abstracts

Tijdens het congres kunnen onderzoeken tijdens research tracks mondeling worden gepresenteerd of middels een posterpresentatie. Geïnteresseerden kunnen een abstract indienen via deze website (zie kopje abstract inzenden). Hier vindt u ook de criteria waaraan een abstract dient te voldoen en de sluitingsdata. Alle presenterende auteurs, waarvan het abstract wordt geaccepteerd mogen deelnemen aan het congres voor het kortingtarief, ook na de early bird termijn.

Infomarkt

Tijdens het congres kunt u uw organisatie presenteren op de infomarkt (kosten 75 euro per stand). U kunt congresbezoekers informeren over uw behandelaanbod, onderzoeken, projecten en plannen. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Congress Care.

Accreditatie

Deze wordt aangevraagd bij:
• Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) o.a. voor: huisartsen, psychiaters, neurologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen
• Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) voor klinisch (neuro)psychologen
• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor eerstelijnspsychologen
• Deelregisters Algemeen fysiotherapeut en Psychosomatisch fysiotherapeut (KNGF)
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
• Stichting ADAP: voor ergotherapeuten
• Vereniging van Haptotherapeuten (VvH)
• Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW/Registerplein)
• Stichting Register Vaktherapeutische beroepen (SRVB): de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapeuten (NVPMT)
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V)
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Landelijke Vereniging POH-GGZ