29 september 2017
Landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Inleiding

De gezondheidszorg is de afgelopen jaren de problemen van patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) steeds beter gaan onderkennen. Behandeling en diagnostiek worden ook steeds beter beschreven. In 2017 komen de nieuwe zorgstandaarden uit, een voor SOLK en een voor conversiestoornissen, en verschijnt er een nieuw SOLK handboek. Uitgaven waar wij in dit congres met de toepasselijke titel ‘onvoldoende verklaard, steeds beter beschreven’ uiteraard aandacht aan zullen besteden. Het congres wordt georganiseerd door NOLK, het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten samen met het Leids Universitair Medisch Centrum, Radboudumc Nijmegen, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, de Bascule, GGZ inGeest/VUmc en De Gezonde Zaak.

Gezien de ingrijpende gevolgen voor het leven van patiënten en de medische en maatschappelijke kosten van SOLK, heeft het verbeteren van behandeleffecten hoge prioriteit. Naast de protocollaire behandelingen lijkt er winst te behalen met een gepersonaliseerde behandelaanpak waarbij op individueel niveau gekeken wordt wat het herstel van de klacht belemmert en het behandeleffect mogelijk verbetert. Twee experts die een grote bijdragen hebben geleverd aan deze ontwikkeling verzorgen dit jaar een keynote lezing: Prof. dr. Denny Borsboom over de netwerktheorie en Prof. dr. Rinie Geenen over de recente ontwikkelingen in onderzoek naar een meer gepersonaliseerde zorg. Tevens zal prof. dr. Jo Nijs een keynote verzorgen, waarbij hij spreekt over neuro-immunologie van stress & slaapproblemen bij chronische pijn en de toepassing van deze kennis in de praktijk.

De brede blik, onmisbaar voor het doorgronden van SOLK, is vanzelfsprekend uitgangspunt van dit congres. In twee rondes kunt u kiezen uit 16 workshops waarin deskundigen van uiteenlopende disciplines u infomeren over zowel ‘evidence based’ als innovatieve behandelmethodes. Daarnaast zijn er 2 research tracks waarin in totaal 8 onderzoekers de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek presenteren.

Ook tijdens de pauzes is er informatie over nieuwe ontwikkelingen. Op de infomarkt kunt u zich onder meer laten voorlichten over het actuele behandelaanbod van instellingen en bij de posterpresentaties kunt u kennisnemen van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Kortom, er is weer voor ieder wat wils. Wij verwachten een inspirerend, uitdagend en gezellig congres waar u collega’s en vrienden zult ontmoeten en mooie herinneringen aan zult overhouden. Wij hopen u op 29 september in Zwolle te mogen begroeten.

Jaap Spaans, voorzitter NOLK
Ada Visscher, voorzitter congrescommissie

 

Twitter

Locatie

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle